دورششمتقویم جشنواره

 

تقویم اجرای جشنواره فیروزه

 

تاریخ شروع ارسال آثار: 15 دی ماه 1399

 

تاریخ پایان  ارسال آثار: 10 اسفند ماه 1399

 

داوری و بررسی نهایی آثار ارسالی به این دبیرخانه : 10 تا 15 اسفند ماه 1399 به صورت مجازی و از طریق سامانه

 

برگزاری مراسم پایانی و اهدای جوایز: 24 اسفند ماه، سالن سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی