دورششمشورای سیاستگذاری فیروزه

 

در راستای حمایت و گفتمان سازی مصرف و تولید فرهنگی، اعضای شورای سیاستگذاری ششمین دوره جایزه فیروزه توسط رئیس شورا جناب آقای دکتر محسن جوادی به شرح ذیل معرفی شدند.

 

جناب آقای دکتر محسن جوادی - معاون امور فرهنگی و رئیس شورا 

 

جناب آقای دکتر علی فریدونی - دبیر جایزه فیروزه

 

جناب آقای علیرضا اسماعیلی - مشاور اجرایی معاونت امور فرهنگی

 

جناب آقای غلامرضا دیزجی - رئیس هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان اسباب بازی ایران و برگزیده چهارمین دوره جایزه فیروزه

 

جناب آقای دکتر  محسن همتی  نژاد - کارشناس رسانه

 

جناب آقای مهندس مرتضی کاظمی - مشاور وزیر در حوزه اقتصاد فرهنگ

 

جناب آقای سید جمال هادیان طبایی - رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری

جناب آقای مهندس سید محمد حسین سجادی نیری - دبیر ستاد فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

 

جناب آقای سعید حسینی - مدیر عامل مجمع ایران نوشت

 

جناب آقای دکتر بهزاد سلیمانی - عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س)

 

جناب آقای دکتر ایوب دهقان کار- مدیر عامل موسسه خانه ادبیات ایران