دورششمموضوعاتبخش ویژه: خانواده،کالای فرهنگی و کرونا

 

بخش فرهنگی و صنایع خلاق در دوره شیوع ویروس کرونا و وضعیت اضطراری، با تولید محتوا بصورت مجازی و ارائه آن به مخاطبان کمک های جدی را برای مقابله با شیوع ویروس کرونا و ادامه فعالیت های آموزشی و پر نمودن اوقات فراغت شهروندان انجام خواهد داد. امروز بیش از هرزمان دیگر اهمیت فرهنگ و صنایع خلاق برای جامعه مشخص است. در دسترس بودن محتوای فرهنگی به سلامت روان و بهزیستی جامعه کمک شایانی می کند. . از اینرو در ماه های اخیر و پس از شیوع ویروس کرونا و حصول وضعیت اضطراری، بسیاری از موسسات فرهنگی مطالب آنلاین را برای مقابله با آثار مخرب در حوزه های مختلف اجتماعی، خانوادگی، آموزشی، شغلی،روانشناسی  و .. فراهم کرده اند. با توجه به اهمیت این بخش در جامعه جهانی از جنبه های مختلف ، در شرایط کنونی مدلهای اقتصادی پایدار در طول و پس از بحران کرونا برای بقای بخش های مختلف فرهنگی ضروری است. هر گونه آسیب به صنایع شکننده تر این بخش می تواند خسارات جبران ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی ایجاد نماید. راهکارهایی که تا به امروز برای حل این چالش در سطح بین المللی به کار گرفته شده اند اغلب شامل حمایت های عمومی از بخش های مختلف با هدف کاهش تاثیرات منفی در کوتاه مدت می شود. از این رو دبیرخانه جایزه فیروزه مستقر در معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در یکی از بخش های خود در ششمین دوره برگزاری این جشنواره به موضوعیت خانواده، کالای فرهنگی و کرونا پرداخته است.

 بخش خانواده فیروزه ای با موضوعیت "خانواده، کالای فرهنگی و کرونا" شامل بخش های ذیل می باشد:

1-  بازی های ویدئویی

2- بازی های یادگیری 

3- اپلیکیشن های آموزشی

4- پویانمایی