دور نخستمراسم پایانی

گزارش نخستین دوره جایزه کالاهای فرهنگی

 

برای دریافت فایل گزارش نخستین دوره جایزه کالاهای فرهنگی اینجا کلیک کنید.