دور نخستبرگزیدگان دور نخست

برگزیدگان نخستین دوره جایزه کالاهای فرهنگی

برگزیدگان
نخستین دوره جایزه کالاهای فرهنگی


برگزیدگان بخش کتاب اسباب بازی
- رتبه اول- انتشارات شهر قلم-  به جهت تولید و انتشار مجموعه کتاب آخ و دینگ- آقای مسعود گلابی
- رتبه دوم - انتشارات پیک ادبیات- به جهت تولید و انتشار کتاب صفحه ی تاس و مهره- خانم فاطمه جمالی
- رتبه سوم- انتشارات طلایی- به جهت تولید و انتشار کتاب همه سوار کشتی شوید و کشتی نوح- آقای کاظم طلایی
 
برگزیدگان بخش نوشت افزار
- رتبه اول - شرکت آزاده- به دلیل طراحی و تولید مجموعه دفاتر شکرستان- آقای سید مسعود صفوی
- رتبه دوم - شرکت بچه های آسمانی- به دلیل تولید مجموعه دفاتر بچه های آسمانی- حجه الاسلام جناب آقای حلوائیان
- رتبه سوم بطور مشترک به دو شرکت پرسام به دلیل تولید مجموعه دفاتر چوبی – آقای محمد جعفر کبریایی و شرکت قاصدک به دلیل تولید مجموعه دفاتر ثنا و ثمین- آقای محمد حسن زمان وزیری-

برگزیدگان بخش اسباب بازی و سرگرمی
-رتبه اول-شرکت گنجفه-بدلیل احیاء اسباب بازیهای سنتی وتأکیدبر استفاده از شخصیتهای ایرانی- آقای امیر سهرابی
 - رتبه دوم - شرکت هوپا- بدلیل بهترین تصویرسازی، بسته بندی و بهاء دادن به طراحان ایرانی و کیفیت تولید- آقای محمد حسین متولی
- رتبه سوم- شرکت کیان بسپار- به جهت تولید محصولات کیمدی- آقای کیانوش شریفی