دور پنجممکان برگزاری و اختتامیه

 

 

                                                           فرهنگستان هنر

           اختتامیه 29 دی ماه 1398 ساعت 10 الی 12 با حضور وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی