مکان برگزاری:فرهنگستان هنر

                            اختتامیه 29دی ماه 1398 ساعت 10الی 12 با حضور وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی