دور چهارمموضوعات

 

موضوعات این دوره شامل :

- اسباب بازی 

- نوشت افزار

- هدایای فرهنگی و کالاهای فرهنگ محور خانواده

- پژوهش (مقاله، پایان نامه و کتاب)

- استارت آپ های فرهنگی